Üyelik Sözleşmesi

PlusHaber, internet üzerinden haber ve içerik sunan bir haber sitesidir. Üyelik sözleşmesi, site hizmetlerinin yasal ve doğru bir şekilde kullanılmasını, kişisel verilerin gizliliğinin korunmasını, yasal yükümlülüklerin kabul edilmesini, uyuşmazlıkların nasıl çözüleceğini ve diğer detayları kapsar. Üye, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekle birlikte yasal yükümlülükleri de kabul etmiş sayılır.

1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KAPSAM

Bu üyelik sözleşmesi, PlusHaber tarafından sunulan hizmetlerin kullanımını ve PlusHaber üyeliğinin şartlarını belirlemektedir. PlusHaber’e üye olmak ve/veya PlusHaber’in hizmetlerinden yararlanmak, bu sözleşmenin koşullarını kabul etmek anlamına gelir.

2. ÜYELİK ŞARTLARI

Üyelik, 18 yaşından büyük herkes tarafından gerçek kişi olarak veya ticari amaçla yapılabilir. Üyelik, PlusHaber tarafından uygun görülmeyen veya yasalarla düzenlenen durumlar dışında herkes tarafından yapılabilir. Üyelik için gerekli olan bilgilerin doğru ve eksiksiz verilmesi zorunludur. Üyelik, PlusHaber tarafından onaylandıktan sonra geçerlidir.

3. ÜYELİK HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelik hakları:

  • PlusHaber’in sunmuş olduğu tüm hizmetlere erişim
  • Kişisel bilgilerinin güncellenmesi ve değiştirilmesi
  • İstek ve şikayetlerin PlusHaber tarafına iletilebilmesi

Üyelik yükümlülükleri:

  • Üye tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve güncel tutulması
  • PlusHaber’in kullanım şartlarını ve gizlilik politikasını kabul etmek
  • PlusHaber’e ait içeriklerin yasalara uygun kullanılması
  • Üye tarafından yapılan yorumların ve paylaşımların yasalara uygun olması
  • Üye tarafından yapılan yorumlar ve paylaşımlardan üye sorumludur.

4. KİŞİSEL VERİLERİN KULLANIMI VE GİZLİLİĞİ

Üye tarafından sağlanan kişisel veriler, PlusHaber tarafından gizli tutulacak ve yalnızca üyelikle ilgili hizmetlerin sunulması amacıyla kullanılacaktır. Üye, PlusHaber tarafından kişisel verilerinin üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin vermiş olur. Ancak, yasal zorunluluklar dışında kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

5. ÜYELİK İPTALİ VE/VEYA SONLANDIRMA

Üyelik, üye tarafından isteği üzerine her zaman iptal edilebilir veya PlusHaber tarafından yasalara aykırı kullanım durumunda sonlandırılabilir. Üye, PlusHaber tarafından kişisel verilerin silinmesini talep edebilir ancak bu durumda PlusHaber tarafından sunulan hizmetler tam olarak kullanılamaz.

6. SORUMLULUKLARIN DAĞILIMI

Üye, kendisi tarafından yapılan yorumlar ve paylaşımlar sonucu ortaya çıkan yasal sorumlulukların tamamını üstlenir. PlusHaber, üye tarafından yapılan yorumlar ve paylaşımlardan veya PlusHaber hizmetlerinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

7. UYGULANACAK YASALAR VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YOLLARI

Bu sözleşme ve PlusHaber tarafından sunulan hizmetler Türk yasalarına tabidir ve Türk yargı yetkisi altındaki mahkemelerde çözümlenecektir. Taraflar, bu sözleşmeye ilişkin uyuşmazlıklarda öncelikle uzlaşma yolunu arayacaktır.

Bu sözleşme, üye tarafından PlusHaber’e üye olunması ve/veya PlusHaber hizmetlerinin kullanılması ile kabul edilmiş sayılır.

8. DEĞİŞİKLİKLER

PlusHaber, bu sözleşmenin herhangi bir maddesini değiştirme hakkını saklı tutar. Değişiklikler üyeler tarafından PlusHaber’in internet sitesinde yayınlanması ile yürürlüğe girer. Üye, sözleşmedeki değişiklikleri takip etmekle yükümlüdür ve bu değişikliklerin kabulünü varsayar.

9. İPTAL VE İADE

Üye, PlusHaber tarafından satın aldığı ürün veya hizmetlerin iptal ve iadesi için yasal prosedürlere uymakla yükümlüdür. İptal ve iade işlemleri PlusHaber tarafından belirlenen koşullara ve usullere göre yapılır.

10. SON HÜKÜMLER

Bu sözleşme, üye ile PlusHaber arasındaki tüm ilişkileri ve anlaşmazlıkları kapsar ve yürürlükteki mevcut yasalar ve yönetmeliklerle birlikte ele alınmalıdır. Eğer bu sözleşmenin herhangi bir maddesi yasalar tarafından geçersiz veya uygulanamaz hale gelirse, bu madde geçerlilik ve uygulanabilirliği etkilemez ve sözleşmenin diğer maddeleri yürürlükte kalır.

Bu sözleşme, üye tarafından PlusHaber’e üye olunması ve/veya PlusHaber hizmetlerinin kullanılması ile kabul edilmiş sayılır.

11. İLİŞKİLERİN YÖNETİLMESİ

Bu sözleşme kapsamında oluşan uyuşmazlıkların çözümü için Türk Medeni Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

12. GİZLİLİK

Üye, PlusHaber tarafından toplanan kişisel verilerinin gizli tutulmasını ve sadece hukuka uygun amaçlar için kullanılmasını kabul eder. Üye’nin kişisel verilerinin kullanımı ile ilgili olarak PlusHaber tarafından uygulanacak gizlilik politikası PlusHaber internet sitesinde yer alır ve üye tarafından kabul edilmiş sayılır.

13. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Her türlü soru veya şikayetleriniz için iletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

Şirket Adı: PlusHaber

Adres: 

Telefon: 0850 346 59 21

E-posta: info@plushaber.com.tr

Bu sözleşmenin geçerli ve bağlayıcı olması için üye tarafından okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.

13. GEÇERLİLİK SÜRESİ

Bu sözleşme, üye tarafından PlusHaber’e üye olunması ile başlar ve üye tarafından PlusHaber üyeliğinin iptal edilmesi veya PlusHaber tarafından üyeliğin sonlandırılması durumunda son bulur.

14. KULLANIM KOŞULLARI

Bu sözleşme kapsamında, üye tarafından PlusHaber hizmetlerinin doğru ve yasal bir şekilde kullanılması koşulu kabul edilmiştir. Üye, PlusHaber hizmetlerini yasadışı, kötüye kullanmak, diğer üyelerin haklarını ihlal etmek veya PlusHaber’in güvenliğini tehlikeye atmak amacıyla kullanmayacaktır. Bu durumda PlusHaber, üyeliği derhal sonlandırma hakkını saklı tutar.

15. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

Üye, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmekle yasal yükümlülükleri de kabul etmiş sayılır. Üye, PlusHaber’in uğradığı zararlardan veya üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmesinden sorumlu olacaktır.

Bu sözleşme, PlusHaber tarafından yapılacak olan tüm değişiklik ve güncellemelerle birlikte geçerlidir.

Bu üyelik sözleşmesi, üye tarafından PlusHaber'e üye olunması ile başlar ve üye tarafından PlusHaber üyeliğinin iptal edilmesi veya PlusHaber tarafından üyeliğin sonlandırılması durumunda son bulur. PlusHaber tarafından yapılacak değişiklik ve güncellemeler, sözleşmenin geçerliliğini etkilemez ve üyenin sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekir. Üye, sözleşme kapsamındaki hüküm ve koşulları okuyup anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

Bu üyelik sözleşmesi, 7 Şubat 2023 tarihinde yayınlanmıştır ve geçerlidir.